preloader

انعقاد موافقت‌نامه‌ تدوین شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی

انعقاد موافقت‌نامه‌ تدوین شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان توسعه نوآوری و فناوی تدبیر سینا، در نشستی مشترک که فی‌ما بین این شرکت و دفتر توسعه زیر ساخت‌های زیست بوم نوآوری برگزار گردید، موضوع ایجاد شاخص‌هایی مبنی بر رتبه‌بندی و ارزیابی کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با تصمیم معاونت محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، موافقت‌نامه‌ای با این شرکت تحت عنوان “حمایت از فعالیت‌های مرتبط با شاخص‌های ارزیابی کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی” منعقد گردید.

از آنجا که  آن معاونت در طول سالیان گذشته، با حمایت‌های مالی و معنوی خود، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه فعالیت‌های کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی فعالیت داشته است، در راستای ایجاد انگیزه و جلوگیری از هدر رفت منابع، ارزیابی و رتبه‌بندی این نهادهای علم و فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

لذا با عنایت به سابقه ارزشمند و 15 ساله تیم مدیریتی شرکت تدبیر سینا بعنوان یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی در حوزه نوآوری و فناوری در کشور و همچنین برخورداری از چهار دپارتمان ایجاد و توسعه نهادهای علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و ارزیابی طرح‌ها، تجاری سازی (شتابدهی و رفع نیازهای فناورانه صنایع) و دپارتمان خدمات مالی و نهادهای بازار سرمایه؛ مدل‌سازی، فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز مذکور طی موافقت‌نامه‌ای به این شرکت دانش‌بنیان واگذار گردید.

در انتها می‌توان به برخی از این شاخص‌ها که در قراداد حاضر مورد بررسی موشکافانه قرار خواهند گرفت، به صورت اجمالی اشاره‌ کرد:

  • بررسی وضعیت کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی
  • بررسی زیرساخت‌های سخت
  • بررسی زیرساخت‌های نرم
  • تیم راهبری
  • وضعیت مالی
  • شبکه و قدرت تعاملی
  • فرآیندهای اجرایی
  • و….