preloader

صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) چیست؟

سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی یا cvc چیست؟

مخاطب امروز مقاله ما صنایع بزرگ و شرکت هایی است که به دنبال خلق نوآوری در سیستم تولید یا خدمات خود می باشند. درحقیقت این صنایع به دلیل تغییر نیازهای بازار و رقابت با شرکت‌های بزرگ به دنبال راهی برای تبدیل روش‌های سنتی به روش ‌ای مبتنی بر نیاز بازار و فناورانه می‌باشند.

این چالشی است که ذهن بسیاری از مدیران صنایع و شرکت ها را به خود درگیر کرده است.

و شاید راه حل درست استفاده از صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی باشد.در این مقاله از تدبیر سینا در رابطه با 0 تا 100 تاسیس صندوق های cvc بیشتر صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

 

cvc چیست

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی چیست؟

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی یا cvc، یک روش گسترده در دنیای سرمایه‌گذاری است که به عنوان سرمایه‌گذاری شرکتی یا سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی نیز شناخته می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری از روش‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت مادر شامل می‌شود. در شکل ساده‌تر و شناخته‌شده‌تر، سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی به تامین منابع مالی برای بخش‌های خصوصی با پتانسیل رشد و توسعه زیاد توسط یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری اشاره دارد. اما در واقعیت، سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی به فراتر از این تعریف می‌رود و شامل طیف گسترده‌ای از روش‌ها می‌شود که با آشنایی بهتر از آنها به شما امکان می‌دهد بهترین تصمیم‌ها را بگیرید.

موضوعات فعالیت صندوق های cvc:

 • سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت ها، مراکز نوآوری و شتابدهنده های فعال در حوزه فناوری و نوآوری؛
 • جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت ها در راستای موضوع فعالیت صندوق؛
 • ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه؛
 • ایجاد، توسعه و بهره برداری از ابزارهای تامین مالی از قبیل تأمین مالی جمعی و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و خطرپذیر.

اکنون پس از آشنایی با موضاعت فعالیت این صندوق، به مهم ترین بخش این مقاله، یعنی شرایط و فرآیند های تاسیس صندوق های cvc، خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما همراه باشید.

 

شرایط تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(cvc):

شرایطی که متقاضی در خواست مجوز صندوق باید داشته باشد:

 1. متقاضی دارای شخصیت حقوقی باشد و متناسب با قانون تأسیس مربوطه، دارای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهار نظر مقبول حسابرس باشد.
 2. متقاضی به صورت مستقیم حداکثر در یک صندوق و به صورت غیرمستقیم حداکثر در دو صندوق سهامدار باشد.
 3. متقاضی به صورت مستقیم حداکثر در یک صندوق پژوهش و فناوری و به صورت غیرمستقیم حداکثر در دو صندوق پژوهش و فناوری سهامدار باشد.
 4. متقاضی توان تامین سرمایه الزام برای تاسیس صندوق را دارا باشد و سرمایه ثبتی آن حداقل به میزان سهام متقاضی در صندوق باشد.
 5. جزو 300 شرکت برتر در رتبه بندی شرکت های برتر ایرانی توسط سازمان مدیریت صنعتی (IMI) در سه سال اخیر یا شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس اوراق بهادار و فرابورس باشد یا سرمایه ثبتی آن بیشتر از یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد (احراز برای یک متقاضی کافی است).
 6. متقاضی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ، دارای بدهی قطعی مالیاتی نباشد.
 7. نسبت حقوق صاحبان سهام متقاضی به دارایی ها، حداقل %30 باشد .

شرایط عمومی تاسیس cvc:

 1. ترکیب متقاضیان صندوق شامل حداقل سه شخصیت حقوقی باشد و سیاست ها، اهداف، برنامه ها و عملیات مربوط به سرمایه گذاری خطرپذیر، متناسب با سیاست های کلان متقاضیان تنظیم شده باشد.
 2. برای احراز شرایط سهامداری بخش دولتی و همچنین رعایت شرایط سهامداری متقاضیان در سایر صندوق ها، الزام است متقاضیان، اطلاعات و مستندات لایه های بعدی سهامداران خود را به دبیرخانه ارائه کنند.
 3. اعضای پیشنهادی هیأت مدیره، دارای سابقه فعالیت مرتبط در حوزه فناوری و نوآوری، حوزه مالی وسرمایه گذاری باشند.
 4. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی، دارای بدهی معوق به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاههای واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند.

نکات مهم درمورد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس cvc:

 • حداقل سرمایه اولیه برای اخذ مجوز تأسیس، 500 میلیارد ریال تعیین میشود که به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت میشود و باید حداکثر طی مدت یک سال به طور کامل تأدیه شود.
 • تأمین سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل پذیره نویسی، تسهیلات دریافتی از بانکها، صندوق های مالی، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شود.
 • کاهش سرمایه صندوق ها ممنوع است.

چگونه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری برای تاسیس cvc، ترکیب شما را بررسی میکند؟

این بررسی شامل 4 سطح بوده که در طول 30 روز کاری پس از ارسال اطلاعات به دبیرخانه انجام می شود:

سطح اول: ارزیابی ترکیب سهامداران و هویت سنجی سهامداران بخش خصوصی از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به منظور تاکید بر حضور سهامداران خصوصی باسابقه و با تجربه در حوزه های فناوری و نوآوری، صنعتی و مالی

سطح دوم: بررسی مدل کسب و کار صندوق

سطح سوم: بررسی صلاحیت اعضای هیأت مدیره به منظور استفاده از نیروهای متخصص در حوزه های فعالیت صندوق

سطح چهارم: ارزیابی ظرفیت مالی سهامداران

 

آشنایی با فرآیند درخواست مجوز تاسیس cvc:

فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر

توضیحات شکل:

مرحله اول:
 • نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده پیگیری؛
 • کاربرگ اطلاعات درخواست کنندگان مجوز تأسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی؛
 • اسناد مثبته مورد درخواست در کاربرگ : اساسنامه، سوابق کاری، اسناد مالی (صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی) ، آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هر یک از متقاضیان؛

مرحله دوم: ارائه بیزنس مدل و پیش بینی عملکرد 3 ساله صندوق؛

مرحله سوم: ارائه رزومه کاری، تحصیلی و فرم رضایت نامه اعتبارسنجی اعضا تیم پیشنهادی؛

مرحله چهارم: ارائه کاربرگ نهایی درخواست تأسیس (همراه با مهر و امضا توسط تمامی سهامداران)؛

مرحله پنجم:

 • معرفی مدیرعامل پیشنهادی؛
 • معرفی بازرسان/حسابرسان اصلی و علی البدل؛
 • دریافت مصوبه مجوز تاسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی از دبیرخانه کارگروه.

مرحله ششم: ثبت رسمی صندوق با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و ثبت صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (در بازه 6 ماهه اعتبار مجوز کارگروه)؛

مرحله هفتم: دریافت مجوز فعالیت.

 

چگونه برای دریافت مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) مشاوره بگیرم؟

شرکت دانش بنیان توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری‌سازی در دپارتمان ایجاد و توسعه نهادهای علم و فناوری، آمادگی خود را به منظور ارائه خدماتی همچون اخذ مجوز و تاسیس صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد، راه اندازی و اخذ مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری، ایجاد، راه اندازی و توسعه کارخانه نوآوری، ایجاد، راه اندازی و توسعه مرکز نوآوری و شتابدهنده به شرکت های بزرگ و صنایع، ایجاد و توسعه پردیس های نوآوری و فناوری در راستای ایجاد زیست بوم فناوری اعلام می‌دارد. برای دریافت مشاوره کلیک کنید.