preloader

توانمندسازی چیست؟ 4 هدف و مزایای توانمند سازی

توانمند سازی چیست

اهداف و مزایای توانمند سازی کدام است؟

شاید یکی از اهداف هر مدیر استارتاپی و سازمان ها بهره وری حداکثری از کارکنان خود باشد، به طوری که کل مجموعه برای محقق شدن اهداف ایجاد استارتاپ تلاش کنند و به دنبال رفع نواقص آن باشند، نه اینکه صرفا کارمندانی باشند که به شیوه سنتی دستوراتی را دنبال کنند و آخر هر ماه حقوق خود را دریافت کنند.

در این مقاله از تدبیر سینا بنا داریم با رویکردی سودمند با عنوان توانمند سازی آشنا شویم که در پیشبرد اهداف سازمان نقشی حیاتی دارد، پس درصورتی که به دنبال رویکردی جدید در افزایش بهره وری کارکنان خود هستید کافیست مقاله امروز ما را دنبال کنید.

توانمند سازی چیست؟

توانمندسازی یک عامل مستقل جهت افزایش استقلال، مسئولیت و شور و انگیزه افرادی ست که در جایگاه خودشان قدرتی ندارند و با این رویکرد آنها توانمندی شرکت در تصمیمات سازمان را خواهند داشت و سازمان به صورت سنتی و تنها طبق دستورات مدیر اداره نمی شود.

حال در صورتی که این تفویض مسئولیت و استقلال در محل کار شما رخ دهد، کارمندان قادر خواهند بود در ارائه اطلاعات و منابع و در نهایت با داشتن حق صحبت برابر در تصمیم گیری های سازمان یا استارتاپ مذکور شرکت کنند.

هنگامی که کارمندان توانمندسازی شوند، نسبت به وظایف و مسئولیت های خود احساس مالکیت کرده و با دلسوزی و دقت سعی در حل مشکلات سازمان می کنند تا بهترین تصمیمات را بگیرند و بازخورد تشویقی مناسب را نیز دریافت کنند.

در حقیقت سازمانی که با رویکرد توانمند سازی کارکنان پیش می رود در طولانی مدت نتایج بهتری را کسب کرده و بهره وری بهتری را نیز نسبت به سایر رقبا خواهد داشت.

توانمند سازی موجب می شود تا هر شخص در انجام وظایف و مسئولیت ها بهترین خودش باشد و نسبت به تصمیماتش محتاط تر باشد.

اهداف توانمند سازی چیست؟

1. افزایش خلاقیت و نوآوری رویکرد توانمند سازی منجر به مشارکت همه اعضای شرکت در تصمیم گیری ها و ایجاد یک طوفان فکری در حل مشکلات می گردد، که می تواند منجر به تغییر روش های قبلی و ایجاد روش های نو در مقابله با مشکلات شود.

2. حل سریع مسائل شرکت حق صحبت برابر به دنبال توانمند سازی در بین اعضای شرکت منجر به حل سریع مسائل و مشکلات می گردد.

3. خدمات بهتر به مشتریان افزایش اعتماد به نفس و استقلال به دنبال توانمند سازی در کارمندان منجر به ایجاد تصمیم های بهتر و افزایش مسئولیت پذیری کارکنان می شود که در نهایت منجر به خدمت بهتر به مشتریان می گردد.

4. افزایش انگیزه کارکنان توانمند سازی کارمندان منجر به افزایش انگیزه کارمندان به دنبال احساس مالکیت نسبت به مسئولیت ها می گردد و موجب شور و هیجانی در جهت حل مشکلات می گردد.

مزایای توانمند سازی چیست؟

توانمند سازی یک رویکرد دو سر سود است به طوریکه هم موجب ارتقای کارمندان می شود و هم در دراز مدت موجب افزایش بهره وری شرکت خواهد شد، در ادامه به مواردی از این مزایا اشاره خواهیم کرد.

افزایش سطح انگیزه کارکنان

انسان ها ذاتا موجوداتی خودمختار هستند، حال درصورتی که ما با کمک توانمند سازی، برای کارمندان خود شرایطی را فراهم کنیم تا در مسئولیت های متعلق به خودشان تصمیمات لازم را بگیرند و درمورد آنها حق اظهار نظر داشته باشند، موجب آزاد سازی این حس ذاتی و افزایش بهره وری خواهیم شد.

به همین دلیل شرکت هایی که از رویکرد توانمند سازی استفاده می‌کنند، به دلیل ایجاد حس استقلال و اقتدار در بین کارمندان خود در نهایت موجب رضایت شغلی و بهبود شرایط شرکت خود می‌شوند.

ارتقا کیفیت کار

عملکرد یک شرکت به محیط آن وابسته است، محیطی که شرایط آزاد تصمیم گیری را برای کارمندان ایجاد می کند در نهایت نوآوری و بهبود بیشتری را در خروجی ها ایجاد خواهد کرد.

افزایش وفاداری و تعهد

ایجاد تعهد و وفاداری نیازمند سرمایه گذاری مدیران شرکت ها در زمینه توانمند سازی کارمندان می‌باشد، ایجاد توانمند سازی در کارکنان موجب همسو شدن کارمندان با اهداف شرکت ها و علاقه مندی آنها به افزایش دوره تصدی خود می‌شود.

پس از بیان اهداف و مزایای توانمندسازی کارمندان، حال نوبت به بررسی سطوح توامندسازی کارمندان می‌رسد که در پاراگراف های بعدی به صورت عمیق تری به آن می‌پردازیم.

توانمند سازی

سطوح توامند سازی کارمندان چیست؟

1. توانمندسازی سطح سازمانی:

در این سطح از توانمندسازی افراد برای به وقوع پیوستن یک هدف خاص حول هم گرد می آیند تا یک سازمان را تشکیل دهند، به همین دلیل برای حفظ ارزشمندی کارمندان سازمان سعی می کند با توانمند سازی آنها را گرامی بدارد. یک سازمان توانمند فرصت کافی برای افزایش دانش، مهارت و پیشرفت و رضایت شغلی برای کارمندان خود ایجاد می سازد.

2. توانمندسازی سطح مدیرتی:

یک مدیر می تواند بهترین استفاده را از کارمندان توانمند سازی شده ببرد، به طوری که نظر هر یک را کارمندان را درمورد مسائل پیش رو بپرسد و حق رای برای آنها درنظر بگیرد.

3. توانمندسازی در سطح فردی:

توانمندسازی یک رویکرد دوطرفه می باشد به طوریکه وقتی کارفرمای شما برای توانمندسازی شما تلاش می کند، شما به عنوان کارمند نیز باید از این رویکرد حمایت کرده و موافقت خود را با انجام فعالیت های داوطلبانه نشان دهید. برای مثال در انجام مسئولیت های بیشتر داوطلب شوید، شور و اشتیاق بیشتری برای شرکت در طوفان فکری و ایده پردازی نشان دهید و نسبت به اهداف شرکت خود را مسئول بدانید.

جمع بندی:

در این مقاله از تدبیر سینا درمورد رویکرد مفیدی با عنوان توانمندسازی صحبت کردیم، این که درصورت استفاده مدیران سازمان ها از این رویکرد برای کارمندان خود، تا چه حد در پیشرفت شرکت خود و بهره وری آن کمک می‌کنند، سپس از اهداف و مزایای این رویکرد صحبت کردیم که منجر به افزایش شور و انگیزه و وفاداری نسبت به اهداف شرکت می گردد و در انتها از سطوح توانمندسازی صحبت کردیم که در هر یک از سطوح فواید زیادی برای شرکت ایجاد خواهدشد، از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید خرسندیم در صورت هر گونه ابهام درمورد توانمند سازی کارمندان کافیست آن را با ما در میان بگذارید.

۳۲۹۰۵۲۹۴-۰۲۵