preloader

ارزش گذاری استارتاپ ها و شرکت های دانش‌بنیان در قم

تعداد راند های سرمایه گذاری در واقع بیانگر تعداد مراحلی می‌باشد که یک شرکت دانش‌بنیان و یا استارتاپ به تامین مالی نیاز دارد.

این مفهوم ساده ولی مهم بیان میکند که یک استارتاپ و یا شرکـت دانش‌بنیان از مرحله اول تا رسیدن به مرحله عرضه اولیه عمومی (IPO) در چند مرحله میبایست تامین مالی انجام دهد.

البته لازم بذکر است که هرچه از مراحل بذر به سمت عرضه اولیه عمومی پیش میرویم، تعداد شرکت های دانش‌بنیان و استارتاپ هایی که موفق شده‌اند مراحل را طی کنند کمتر می‌شود.

Factory - Free buildings iconsارزش پیش از تزریق پول

همانطور که از نامش پیداست، این تعریف ارزش یک استارتاپ و یا شرکت دانش‌بنیان را پیش از آن که سرمایه‌گذاران وارد سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ و شرکت دانش‌بنیان شوند نشان می‌دهد، ارزش استارتاپ پیش از تزریق پول یک نقطه کلیدی در مذاکرات صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

Investment - Free business and finance iconsارزش پس از تزریق پول

این مورد مورد ارزش یک استارتاپ و یا شرکت دانش بنیان‌ را پس از آنکه سرمایه‌گذار بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است نشان میدهد.

به عبارت دیگر داریم:

ارزش پس از تزریق سرمایه = مقدار سرمایه گذاری + ارزش پیش از تزریق سرمایه

مفهوم ارزش پس از تزریق سرمایه به منظور تعیین درصد سهام سرمایه‌گذار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتدیگر درصد سهام در تملک سرمایه‌گذار از رابطه زیر بدست می‌آید:

میزان سهام سرمایه‌گذار = مقدار مبلغ سرمایه گذاری ÷ ارزش پس از تزریق سرمایه

از این رو شرکت دانش‌بنیان توسعه نو‌آوری و فناوری تدبیر سینا به عنوان شرکت خدمات تجاری سازی با هدف ایجاد زیرساخت جهت توانمند سازی استارتاپ ها، شرکت های دانش‌بنیان و واحد های فناوری، خدمت اخذ مشاوره جذب سرمایه و اخذ تسهیلات دانش‌بنیانی را فراهم نموده است.