کسب و کار

آشنایی با بوم مدل کسب و کار (Business Model)

آشنایی با بوم مدل کسب و کار (Business Model) کسب‌و‌کار‌ها برای مدیریت فرایندهای خود نیاز به ابزارهایی دارند که یکی از آن‌ها بوم مدل کسب و کار است. طراحی این بوم برای رشد و پیشرفت یک کسب و کار بسیار مهم بوده و با آن می‌توانید عوامل موثر در کسب و کارتان را کنترل و […]

هفت اشتباه پرهزینه‌ کارآفرینان نوپا

راه‌اندازی یک کسب و کار، کار آسانی نیست. با بسیاری از اجزای نوسانی و عوامل احتمالی، همه چیز می‌تواند به سرعت از هم بپاشد. راه‌اندازی سرمایه‌گذاری می‌تواند برای صاحبان کسب‌ وکار برای اولین بار یک اقدام ریسکی باشد. خوشبختانه، شما می‌توانید از اشتباهات پرهزینه کارآفرینان دیگر درس بگیرید و مطمئن شوید که در نهایت آن‌ها […]

کاهش هزینه جذب مشتری برای کسب و کارهای کوچک

کاهش هزینه جذب مشتری برای کسب و کارهای کوچک یکی از گام‌های اساسی برای موفقیت این نوع کسب و کارها محسوب می‌شود. هزینه جذب مشتری برای مشاغل کوچک بسیار سنگین است و از طرفی کاهش این هزینه بسیار سخت و دشوار است. تنها با کاهش هزینه جذب مشتری می‌توانید قدمی رو به جلو در مسیر […]