مولد

۹ عادت روزانه افراد مولد و سازنده

امروزه مشاهده می‌شود که همه افراد زندگی بسیار شلوغی دارند. اغلب اوقات به نظر می‌رسد برای کار، زندگی و وقت گذاشتن برای فعالیت‌های سرگرم‌کننده، ساعات کافی در روز وجود ندارد. البته همه ما افرادی را میشناسیم که به نظر می‌رسد زمان بسیار آزادتری نسبت به دیگران دارند. عادات روزانه آن‌ها به طور معناداری به مدیریت […]