مدیریت پروژه

متدولوژی مدیریت پروژه چابک (Agile)

متدولوژی مدیریت پروژه چابک (Agile) در وهله اول باید بگوییم که متدولوژی چابک همان متدولوژی اجایل است. از اجایل، که یکی از انواع متدولوژی‌های مدیریت پروژه است، به‌منظور برطرف کردن مشکلات متد آبشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع به جای یک روند طراحی پیوسته، متدولوژی چابک رویکری تصاعدی و افزایشی را دنبال می‌کند. اگر بخواهیم […]

متدولوژی مدیریت پروژه آبشاری (Waterfall)

متدولوژی مدیریت پروژه آبشاری (Waterfall) یکی از محبوب‌ترین متدولوژی‌های مدیریت پروژه، متدولوژی آبشاری است. روشی که در آن مراحل انجام کار به طور کامل از پیش تعیین شده است و کارها به همان ترتیبی که مشخص شده صورت می‌گیرد. در متدولوژی مدیریت پروژه آبشاری آغاز مرحله بعد زمانی‌ست که مرحله اول به اتمام رسیده باشد. […]