مدیرعامل

سخت ترین موانع راه اندازی استارت آپ

سخت ترین موانع راه اندازی استارت آپ که هر مدیرعاملی باید بداند! شروع و گسترش هر کسب و کاری یک چالش بسیار مهم برای بنیانگذاران است و در هر مرحله یک مجموعه مهارت متفاوت را طلب می‌کند. از طرف دیگر، موانع چند وجهی و متفاوتی اعم از  دشواری مسیر، گیج کننده بودن، ناامیدی و… پیش […]

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل از جمله شکست‌ها و پیروزی‌ها برخی از مهم‌ترین درس‌هایی است که مدیران عامل در طول دوران حرفه ای خود می‌آموزند. بسیاری از این اشتباهات از نقاط کور سرچشمه می گیرند. مدیران عامل و دیگر رهبران کسب و کار تصمیم خواهند گرفت که آیا رشد کرده یا راکد باقی بمانند و […]