طرح توجیهی

نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان

نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان نیاز بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان موضوعی که بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشبرد اهداف خود به دنبال تحقق آن هستند. پس از ثبت درخواست تسهیلات و وام از صندوق‌هایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، پروسه ارزیابی طرح توجیهی […]