بازدید، نظارت، تسهیلات، وام تولیدی، نظارت بر تسهیلات، تدبیر سینا، تدبیرسینا،

بازدید نظارتی از شرکت فناور شیمی به رویان

محصولات هیومیک اسید از منابع متنوعی استخراج می‌شوند. امروزه بیشترین محصولات هیومیک اسید از منبع ذغال سنگ لیگنیت تامین می‌شوند. ترکیبات هیومیکی استخراج شده از ذغالسنگ، می تواند بطور مستقیم و همچنین به صورت پودری به عنوان نمک های هیومات(سدیم هیومات و پتاسیم هیومات) بعد از مراحل ته نشینی، فیلتراسیون، تبخیر و کریستالی شدن برای […]

بازدید نظارت بر تسهیلات

بازدید نظارت از شرکت فاخر اندیشان راد مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ توسط تیم نظارت شرکت تدبیر سینا شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت دانش بنیان فاخر اندیشان راد نظارت به عمل آورد.  این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تهسیلات اعطا شده به شرک […]