ارزیابی

نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان

نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان نیاز بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نمره بالا در ارزیابی تسهیلات دانش‌بنیان موضوعی که بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشبرد اهداف خود به دنبال تحقق آن هستند. پس از ثبت درخواست تسهیلات و وام از صندوق‌هایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، پروسه ارزیابی طرح توجیهی […]

ارزیابی و تشخیص صلاحیت از شرکت لوسی

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزار ارزیابی و تشخیص صلاحیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور در استان قم ، از شرکت لوسی ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور دریافت مجوز دانش بنیانی صورت میگیرد .

بازدید و ارزیابی شرکت دانش بنیان تراشه پرداز پویا (تپکو)

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به عنوان کارگزار ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت تراشه پرداز پویا، ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها انجام می‌شود.