گزارش تصویری

بازدید از شرکت فناوری تک یاخته حکیم

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت فناور تک یاخته حکیم، بازدید ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید فرآیند ارزیابی، شرکت برای تشخیص […]

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، بازدید به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات و طرح ها انجام می‌شود. شرکت ورنا […]

بازدید از شرکت دنیای نوین عصر کیان

شرکت تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازدید از شرکت دنیای نوین عصر کیان به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود. شرکت […]

بازدید ارزیابی از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا، بازدید ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود. شرکت ورنا […]

بازدید نظارت از شرکت ورنا زیست

بازدید نظارت از شرکت ورنا زیست شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت ورنا زیست نظارت به عمل آورد.   این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تسهیلات اعطا شده به شرکت‌ها انجام می‌شود. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید […]

تشخیص صلاحیت دانش بنیان

بازدید تشخیص صلاحیت دانش بنیانی از شرکت آرکا تجهیز  توسط تیم تدبیر سینا  شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازدید از شرکت آرکا تجهیز به عمل آورد.  پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید به عنوان جزئی از فرآیند […]

بازدید نظارت بر تسهیلات

بازدید نظارت از شرکت فاخر اندیشان راد مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ توسط تیم نظارت شرکت تدبیر سینا شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت دانش بنیان فاخر اندیشان راد نظارت به عمل آورد.  این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تهسیلات اعطا شده به شرک […]

ارزیابی و تشخیص صلاحیت از شرکت لوسی

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزار ارزیابی و تشخیص صلاحیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور در استان قم ، از شرکت لوسی ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور دریافت مجوز دانش بنیانی صورت میگیرد .

بازدید ارزیابی از پژوهشگاه علوم زیستی ابن سینا

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری، از پژوهشگاه علوم زیستی ابن سینا، ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور دریافت مجوز دانش بنیانی صورت میگیرد.

بازدید و ارزیابی شرکت دانش بنیان تراشه پرداز پویا (تپکو)

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به عنوان کارگزار ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت تراشه پرداز پویا، ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها انجام می‌شود.