گزارش تصویری

تشخیص صلاحیت دانش بنیان

بازدید تشخیص صلاحیت دانش بنیانی از شرکت آرکا تجهیز  توسط تیم تدبیر سینا  شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازدید از شرکت آرکا تجهیز به عمل آورد.  پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید به عنوان جزئی از فرآیند […]

بازدید نظارت بر تسهیلات

بازدید نظارت از شرکت فاخر اندیشان راد مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ توسط تیم نظارت شرکت تدبیر سینا شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت دانش بنیان فاخر اندیشان راد نظارت به عمل آورد.  این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تهسیلات اعطا شده به شرک […]

بازدید و ارزیابی شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف

بازدید و ارزیابی از شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف  مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ توسط تیم ارزیابی شرکت تدبیر سینا.