کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش روابط عمومی تدبیر سینا، این مجموعه موفق به اخذ کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت علمی و فاوری ریاست جمهوری به صورت منطقه‌ای گردیده و همچنین رابط شورای سردبیری حوزه نرم افزار آن معاونت به صورت کشوری می‌باشد.