فرصت های شغلی تدبیر سینا

شرح موقعیت شغلی:

 کارشناس توسعه کسب و کار برای شعبه قم

ما چه می خواهیم؟

▪ آشنایی بر اکوسیستم علم و فناوری ایران
▪ حداقل یک سال سابقه کاری
▪ آشنایی با زبان انگلیسی
▪ آشنایی شبکه های اجتماعی
▪ تسلط بر ICDL
▪ آشنایی با BI POWER
▪ آشنایی با مدلساز ی و فرآیند کسب وکار
▪ آشنایی با Master Scrum
▪ حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی

فرم ارسال رزومه

"*" indicates required fields

Drop files here or
Max. file size: 100 MB.