فرصت های شغلی تدبیر سینا

شرح موقعیت شغلی:

کارشناس ارزیابی و نظارت برای شعبه قم

ما چه می خواهیم؟

▪ فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع؛ مدیریت صنعتی؛ مدیریت مالی و اقتصاد
▪ آشنایی بر اکوسیستم علم و فناوری ایران
▪ حداقل یک الی دو سال سابقه کاری مرتبط
▪ تسلط بر ارزیابی طرح های اقتصادی
▪ تسلط بر ICDL بخصوص اکسل
▪ آشنایی بالا با زبان انگلیسی
▪ آشنایی با تحلیل صورت های مالی
▪ آشنایی با تحلیل فرآیند
▪ مسئولیت پذیری
▪ روابط عمومی بالا
▪ حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی

فرم ارسال رزومه

"*" indicates required fields

Drop files here or
Max. file size: 100 MB.