چگونگی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی؟

آشنایی با  انواع خدمات مالی واعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی؛

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای رسالت خود و به منظور حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان انواع خدمات مالی و اعتباری را به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در ۴ دسته ذیل ارائه می‌نماید:

  1. تسهیلات مالی؛
  2. ضمانت‌نامه؛
  3. سرمایه‌گذاری؛
  4. توانمندسازی.             بازه حمایتی ارائه این خدمات به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان متناسب به چرخه عمر محصول و شرکت می‌باشد؛ در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان از دوره چنینی تا زمان بلوغ و حتی زوال می‌توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت نموده و از این خدمات بهره‌مند گردند. که این خدمات متناسب با تصویر ذیل می‌باشد.                                           از این رو شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانند با کارشناسان تدبیر سینا در ارتباط بوده و دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار این مجموعه گذاشته و از این خدمات مالی و اعتباری بهره‌مند گردند.                     جهت بهره‌مندی از خدمت مشاوره و راهبری دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی با شماره  ۰۹۹۰۹۹۹۲۱۰۳ تماس گرفته و یا اینجا را بخوانید.