فراخوان طرح های “دبیرخانه فناوری های نوین کشاورزی و غذا” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

توسعه دانش و ظهور فناوری ‏های نوین منجر به رفع بسیاری از چالش ‌های مرتبط با امنیت غذایی شده است. بدیهی است بومی سازی و اتکا به توان اندیشمندان داخلی در خلق فناوری های جدید، وابستگی کشور به منابع خارجی در زمان بحران و تحریم را کاهش خواهد داد.

بنابراین، یکی از مهمترین ماموریت ‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه امنیت غذایی شامل نفوذ علم و فناوری در پلتفرم زنجیره ارزش کشاورزی و غذا، توسعه اکوسیستم نوآوری در تولید و عرضه پایدار محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زنجیره ارزش، توسعه مدیریت یکپارچه زنجیره تامین و ایجاد حلقه‌‎ های ارتباطی در این زنجیره است.

در این راستا “دبیرخانه فناوری های نوین کشاورزی” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و در تعامل با دستگاه های متولی، ضمن شناسایی روش های جدید و با استفاده از فناوری های نوین به ویژه در سطح محصولات استراتژیک، گامی موثر در استقرار و پایداری امنیت غذایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان بردارد.

“دبیرخانه فناوری های نوین کشاورزی و غذا” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور در همکاری با سایر دستگاه‌های متولی با هدف دستیابی به امنیت غذایی پایدار، آماده حمایت از طرح های پیشنهادی شرکت‌های فعال حوزه‌های توسعه کشاورزی هوشمند، بذر و نهال، آبزیان، دام و طیور، کود و آفت‌کش، بذر و صنایع غذایی جهت تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرح های فناورانه با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات است.

ملاحظات فنی و معیارهای ارزیابی

  • سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار ‏
  • وجود زیرساخت تولید یا امکان همکاری با سایر شرکت های تولیدی
  • قابلیت اجرایی طرح با توجه به شرایط اقلیمی و سیاسی کشور
  • وجود بازار داخلی یا خارجی برای محصول پیشنهادی
  • بهره برداری از فناوری های جدید و کارآمد در توسعه محصول
  • امکان اخذ مجوزات لازم ، کنترل کیفیت و عرضه محصول سالم

حوزه توسعه کشاورزی هوشمند

حوزه بذر و نهال

حوزه آبزیان

حوزه دام و طیور

 

حوزه کود و آفت‌کش

حوزه بذر

از تمامی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، صنایع بزرگ تولیدی، هسته های فناور و دیگر شرکت‌ها دعوت می‌شود تا تاریخ

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به بارگزاری طرح های پیشنهادی خود در سایت www.zistfood.ir اقدام نمایند.