صدور ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل شده، ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

عدم آشنایی بانک‌ها و موسسات مالی سنتی با مفاهیم کسب‌و‌کار دانش‌بنیان و فناور، دریافت ودیعه و وثایق سنگین و فرآیند طولانی و پیچیده از جمله مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در دریافت ضمانت‌نامه بانکی  از این نهادها می‌باشد از این رو صندوق‌های پژوهش و فناوری یکی از رسالت اصلی خود را صدور ضمانت‌نامه برای چنین شرکت‌هایی قرار داده‌اند. لذا تدبیر سینا با عنایت به شبکه و ارتباطات قوی و موثر خود با صندوق‌های پژوهش و فناوری اقدام به صدور ضمانت‌نامه بانکی از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت، تعهد پرداخت و غیره با شرایط ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و و احدهای فناور از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌نماید.

از این رو به منظور بهره‌مندی و دریافت مشاوره رایگان  در خصوص صدور ضمانت‌نامه بانکی از مجموعه تدبیر سینا با شماره تماس ۰۲۱۸۶۰۸۸۶۰۲ و یا ۰۹۹۰۹۹۹۲۱۰۳ تماس حاصل فرماید.