اگر شرکت اقدام به ثبت‌نام اولیه نموده باشد، اما پیامک فعال‌سازی به رابط و یا مدیرعامل ارسال نگردد، چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

اگر رابط شرکت اقدام به ثبت نام اولیه نمود و پیامک فعالسازی برای وی ارسال نگردید، لازم است که بر روی «کد جدید» کلیک نموده و در صورتی که مشکل همچنان پابرجا بود با مرکز مشاوره دانش بنیان «۰۲۱۸۳۵۳۴» تماس حاصل نماید.