آيا شركت‌هاي دولتي يا متعلق به بخش عمومي هم حق استفاده از حمايت‌‌هاي قانون دانش‌بنيان را دارند؟

شرکت­های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌­ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌­های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت‌­های این قانون نیستند.