مشاوره و راهبری شتاب‌دهنده‌ها

دنیای امروز، دنیای کارآفرینان است. دنیای افراد خوشفکر با دیدگاه های منحصر به فرد، انرژی و پشتکار زیاد و عزم جدی که می خواهند از طریق اجرایی کردن ایده های نوآورانه شان دنیا را به چیزی بهتر از آنچه هست تغییر دهند. این کارآفرینان به فضای فیزیکی، فکری و فرهنگی برای پرورش و حمایت از استارتاپ‌های نوآورانه‌شان از روزهای اولیه شکل‌گیری‌شان تا رسیدن به اهداف و برنامه‌هایشان در کوتاه مدت و همچنین کمک به تبدیل آن ها به شرکت‌های بزرگ و تعیین کننده در بازارهایشان در بلند مدت، نیاز دارند. از آنجایی که مدیران و مشاوران تدبیرسینا دارای تجربه در راه‌اندزای پارک‌های و علم و فناوری، مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها را دارند لذا یکی از خدمات این مجموعه ایجاد، مدیریت و راهبری مراکز شتاب‌دهی می‌باشد. در شکل ذیل فرایند این مشاوره ارائه شده است:

مشاوره و راهبری شتاب‌دهنده‌ها