مشاوره در حوزه پذیرش و ورود به بازار سرمایه

شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و در کل بنگاه‌های اقتصادی در طول زمان یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای خواهند داشت که لزوماً بر هم منطبق نیستند و نهایتا شکافی بین این دو جریان به وجود می‌آید؛ در نتیجه لازم است که طی فرآیندی این شکاف پر شود. به این‌فرآیند که به دنبال ایجاد، جمع‌آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه‌ای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی می‌گویند. برای تامین مالی روش‌های متنوعی وجود دارد که یکی از این روش‌ها تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. در مقابل شاید مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به تامین مالی داشته باشند شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها هستند.

از این رو تدبیر سینا با هدف توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به منظور ورود به بازار سرمایه، اقدام به ارائه مشاوره در زمینه پذیرش و ورود به بازار سرمایه می‌نماید.

مشاوره در حوزه پذیرش و ورود به بازار سرمایه