صادرات محصولات و خدمات فناوری‌محور

شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و استارتاپ‌ها به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند سپری کردن یک دوره رشد و بین‌المللی شدن هستند تا به بنگاه‌های آماده جهت صادرات و تعاملات بین‌المللی تبدیل گردند. بین‌المللی شدن و رسیدن شرکت به سطحی که در فرآیندهای بین‌المللی بتوانند بصورت حرفه‌ای و قوی عمل بکنند از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی است. در همین راستا و به منظور شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به یک برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، تدبیر سینا میزان بلوغ صادراتی شرکت‌ها را بر مبنای مدل‌های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می‌نماید. ارزیابی صادراتی شرکت‌ها بر اساس مدل Export Readiness Assessment با هدف ترسیم جایگاه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و استارتاپ‌ها و شناسایی نیازها و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بین‌الملل صورت می‌پذیرد.

خدمات تدبیر سینا در این حوزه عبارت‌اند از:

  1. ارزیابی توان صادراتی.
  2. پذیرش نمونه محصولات شرکت در نمایشگاه دائمی محصولات در کشور سوریه.
  3. بازاریابی عمومی محصولات در کشور سوریه.
  4. تامین نیروی بازاریابی.
  5. رصد بازار و آنالیز قیمت اولیه محصولات مشابه در کشور سوریه و مشاوره قیمت‌گذاری.
  6. مشاوره اخذ گواهینامه‌ها و استاندارهای محصولات به کشور سوریه.
  7. مشاوره نحوه ورود محصول به سوریه.
  8. پیشنهاد نقل و انتقال ارز.

مشاوره انتقال کالا به کشور سوریه.