توانمندسازی

رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و استارتاپ‌ها، علاوه بر مباحث فنی، مستلزم رویکردهای مدیریتی نوین در اداره کسب‌وکار و پیشبرد آن است. اما سطح دانش مدیریتی این شرکت‌ها معمولاً کمتر از دانش فنی پیشرفته آن‌ها است.

از این رو تدبیر سینا، با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناوری و استارتاپ‌ها و نیز کمک به توسعه رویکردهای مدیریتی آن‌ها، برگزاری جلسات مشاوره در حوزه‌های مختلف مانند توسعه کسب‌وکار، بیمه، مالیات، صادرات و بازاریابی و …، برگزاری انواع دوره‌های آموزشی، پنل‌های تخصصی و منتورشیپ و مربی‌گری را در دستور کار قرار داده است.

توانمندسازی