انجام خدمات مالی و مالیاتی

شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت بخشی از مالیات عملکرد سالانه خود معاف هستند. دریافت معافیت از سازمان مالیاتی از این راهکار و بر مبنای این قانون نیازمند رعایت مسایل و نکات ریزی است که عدم آگاهی از آن منجر به احتمال بروز مشکلات و معضلات در دریافت معافیت شده و گاها منجر به علی الراس شدن شرکت می‌گردد. این مجموعه با دانش کامل از معافیت‌های دانش‌بنیان و ارتباط مناسب با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانمندی بالایی در ارایه خدمات این حوزه دارد. ارایه خدمات مالی و مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور یکی از خدماتی است که توسط کارشناسان و حسابدران خبره این مجموعه ارائه می‌گردد.

انجام خدمات مالی و مالیاتی

مجموعه خدمات مالی و حسابداری تدبیر سینا به شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، شرکت های خلاق به شرح ذیل می باشد:

 1. تشکیل پرونده فیزیکی و الکترونیکی مالیاتی؛
 2. تشکیل پرونده کارگاه بیمه؛
 3. پلمپ دفاتر قانونی؛
 4. پیاده سازی سیستم حسابداری خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و تولیدی؛
 5. حسابرسی داخلی؛
 6. ثبت اسناد حسابداری مالیاتی؛
 7. ثبت اسناد حسابداری مدیریت؛
 8. ۸.صدور فاکتور رسمی؛
 9. تهیه و ارسال لیست بیمه؛
 10. تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد؛
 11. تشکیل پرونده اداری کارکنان؛
 12. تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی؛
 13. تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه؛
 14. تحریر دفاتر قانونی؛
 15. ارائه مشاوره مالیاتی؛
 16. تهیه و تنظیم صورت های مالی؛
 17. تهیه گزارش حسابرسی؛
 18. تعامل با سازمان امور مالیاتی در جهت رسیدگی مالیاتی؛
 19. شرکت در جلسه هیئت هاي بدوي و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و تحریر لوایح مربوطه؛
 20. شرکت در جلسه هیئت هاي بدوي و تجدید نظر حل اختلاف بیمه و تحریر لوایح مربوطه؛
 21. پیگیري، تحریر لایحه و ثبت شکایت در شوراي عالی مالیاتی، ماده ۲۵۱ ،ماده ۲۱۶ و هیئت بند۳
 22. پیگیري، تحریر لایحه و ثبت شکایت در دیوان عدالت اداري؛
 23. نجام امور مربوط به بیمه قرارداد ها؛
 24. استقرار حسابدار موقت و دائم؛
 25. طراحی فرآیند هاي اداري و مالی؛
 26. مشاوره مالی، مالیاتی و بیمه اي قراردادهاي منعقده با تأمین کنندگان و مشتریان؛

جهت بهره مندی از این خدمت با ما در تماس باشید.