ارزیابی و ارزش‌گذاری طرح‌ها

 ارزش گذاری استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان

یکی از مهم‏ترین گام‌‏ها در فرآیندهای انتقال دانش و فناوری و نیز سرمایه‌گذاری بر روی طرح‏ه ا و شرکت‏ های دانش‏ بنیان، عبارت است از تعیین ارزش مناسب برای دانش فنی و فناوری. به عبارت دیگر، بدون تعیین ارزش مناسب و سپس قیمت‏ گذاری عادلانه، نمی‏توان شاهد یک همکاری فناورانه اثربخش و موفق بود

تدبیر سینا با بهره‏ گیری از متخصصان توانمند خود، مبادرت به ارائه‏ی مدلی تلفیقی بر اساس روش‏های مرسوم در ارزشگذاری دانش فنی و فناوری کرده است تا با استفاده از ظرفیت ‏های هر کدام از مدل‏ ها، بر نقاط ضعف آن‏ها فائق آمده، نقاط قوت را تقویت کرده و بعنوان یک تسهیل‏گر و میانجی‏گر در فرایند تبادل دانش و فناوری، ایفای نقش نماید.

 خدمات تدبیر سینا در حوزه ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها ، شرکت های دانش بنیان و دانش فنی به شرح ذیل می‌باشد:

ارزیابی و ارزش‌گذاری طرح‌هاجهت آشنایی با انواع روش های ارزش گذاری استارتاپ ها به این لینک مراجه نمایید و به منظور ارزش گذاری استارتاپ و شرکت خود با کارشناسان تدبیر تماس حاصل نماید.