تسهیلات سرمایه در گردش فوری

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از نیاز فوری شرکت‌های دانش‌بنیان به تأمین نقدینگی، این تسهیلات را ارائه می‌دهد.

شرایط تسهیلات سرمایه در گردش فوری

  • نرخ ۱۱% برای بازپرداخت تا ۵۰ روز و نرخ ۱۸% برای یک دوره در صورت بازپرداخت از ۵۰ تا ۹۰ روز
  • حمایت از نیازهای فوری سرمایه درگردش شرکت‌های دانش‌بنیان با دوره بازپرداخت کوتاه مدت
  • پرداخت به صورت یکجا
  • دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر سه ماه
  • تنها برای شرکت‌های دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده و دارای سودخالص در آخرین صورت مالی حسابرسی شده
  • حداکثر دو بار در سال و مشروط به تسویه تسهیلات قبلی
  • محل هزینه کرد در اختیار شرکت (نظارت بر هزینه وجود ندارد)

مدارک مورد نیاز تسهیلات سرمایه در گردش فوری

  • صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
  • گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری
  • مستندات فروش دانش‌بنیان (در صورتی که فروش دانش‌بنیان شرکت‌ها در صورت‌های مالی حسابرسی شده منعکس شده باشد، ارائه این مستندات ضروری نیست.)

نکات تکمیلی

پرداخت به صورت یکجا و در ابتدای دوره انجام می‌شود

حداکثر ۲ بار در سال مشروط به تسویه تسهیلات قبلی سرمایه در گردش فوری می‌باشید

صورت های مالی حسابرسی شده ۳ سال گذشته را باید دارا باشید

 

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا ارائه‌دهنده خدمات مالی، ارزیابی و ارزش‌گذاری طرح‌ها و کسب و کارها با تکیه بر ۱۵ سال تخصص و تجربه خود در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در سراسر کشور در خصوص دریافت انواع تسهیلات ارائه شده شما را تا دریافت تسهیلات همراهی میکند.

سوالاتتان درباره مطلب بالا را از طریق راه های ارتباطی با ما درمیان بگذارید.