تسهیلات توسعه فضاهای نوآوری

تسهیلات توسعه فضاهای نوآوری به‌منظور کمک به ایجاد و توسعه فضاهای نوآوری و برای بهره‌برداری تیم‌ها و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با اولویت بازسازی و تجهیز فضاهای موجود قابل استفاده یا رهن محل کار توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان ارائه می‌شود.

شرایط تسهیلات توسعه فضاهای نوآوری

  • نرخ ۴% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۳ سال.
  • کمک به ایجاد و توسعه فضاهای نوآوری برای بهره‌برداری تیم‌ها و شرکت‌ها همراه بازسازی و تجهیز فضاهای موجود  یا رهن محل کار.
  •  اين تسهيلات مشروط به توافق مكتوب ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و متقاضي با موضوع توسعه و تجهيز فضا و همچنين تاييد دانش‌بنياني متقاضي به عنوان توسعه‌دهنده فضاهاي نوآوري ذيل خدمات تجاري‌سازي اعطا مي‌شود.
  •  اعطای تسهیلات پس از اخذ برنامه و طرح توجيهي متقاضي با تضمين وثیقه ملکی سهل‌البیع یا ضمانت‌نامه بانکی پرداخت مي‌شود.
  •  اين تسهيلات داراي زمان اجراي حداكثر ۲ ساله و پس از آن بازپرداخت طي حداكثر ۳ سال است.
  •  اعطای تسهیلات پس از اخذ برنامه و طرح توجيهي متقاضي با تضمين وثیقه ملکی سهل‌البیع یا ضمانت‌نامه بانکی پرداخت مي‌شود.

 

سوالاتتان درباره مطلب بالا را از طریق راه های ارتباطی با ما درمیان بگذارید.