بازدید و ارزیابی از شرکت زیست تبدیل گیلان

بازدید و ارزیابی از شرکت زیست تبدیل گیلان

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت زیست تبدیل گیلان، بازدید ارزیابی به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

 

این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.