بازدید نظارت از شرکت ورنا زیست

بازدید نظارت از شرکت ورنا زیست

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری، از شرکت ورنا زیست نظارت به عمل آورد.

 

این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تسهیلات اعطا شده به شرکت‌ها انجام می‌شود.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه