بازدید نظارتی از شرکت فناور شیمی به رویان

محصولات هیومیک اسید از منابع متنوعی استخراج می‌شوند. امروزه بیشترین محصولات هیومیک اسید از منبع ذغال سنگ لیگنیت تامین می‌شوند. ترکیبات هیومیکی استخراج شده از ذغالسنگ، می تواند بطور مستقیم و همچنین به صورت پودری به عنوان نمک های هیومات(سدیم هیومات و پتاسیم هیومات) بعد از مراحل ته نشینی، فیلتراسیون، تبخیر و کریستالی شدن برای مصارف کشاورزی استفاده گردد.

در طول تاریخ کشاورزان برای تولید گیاهان سالم‌تر و محصول بهتر از هیومیک اسید استفاد کرده‌اند. از فواید هیومیک اسید می‌توان به افزایش جذب مواد مغذی در خاک، افزایش ظرفیت نگه داشت آب در خاک، بهبود ساختار کلی خاک، تحریک فعالیت‌های میکروبی (میکروارگانیسم‌ها)، تنظیم pH خاک و … اشاره کرد.

شرکت فناور شیمی به رویان درحال حاضر تولید کننده ترکیبات هیومیکی جامد و مایع واقع در استان شیراز، شهرستان خرامه می‌باشند.

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از آن شرکت بازدید و ارزیابی به عمل آورد.

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.