بازدید از شرکت دنیای نوین عصر کیان

شرکت تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازدید از شرکت دنیای نوین عصر کیان به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

 

این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.