بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، بازدید به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

 

این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات و طرح ها انجام می‌شود.